In de P.S.-vergadering van 21 oktober 2020 werd het Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP) besproken. In het RMP staat omschreven hoe de provincie de Friese mobiliteit voor zich ziet tot 2040.  

Als CDA vinden we het belangrijk oog te houden voor nieuwe vormen van mobiliteit naast de traditionele vormen van vervoer. Er moet ruimte blijven om in te spelen op snel veranderende omstandigheden. De toekomst is ongewis, zeker nu we met het coronavirus te maken hebben. Dit heeft grote gevolgen voor het openbaar vervoer. De verwachting is dat ov-bedrijven structureel minder reizigers krijgen, maar 100% zeker is dat niet. Centraal staat dat dorpen en steden goed bereikbaar moeten blijven en dat iedere weggebruiker zich op elk moment veilig, schoon en betrouwbaar kan verplaatsen. 

Verder moet de provincie naar onze mening meer aandacht hebben voor verduurzaming en het stimuleren van elektrisch vervoer. Op iedere gemeentelijke website moet vermeld staan hoe een burger een aanvraag kan indienen voor een laadpaal ten behoeve van de elektrische auto. Daarnaast vinden wij dat er gewerkt moet worden aan een provinciaal snellaad-netwerk en ‘intelligente’ wegen die de verkeersveiligheid verhogen. Tot slot willen we dat er aandacht is voor de sociale veiligheid in het verkeer. Het aantal incidenten in het Friese openbaar vervoer is vorig jaar gestegen en dat mogen we niet accepteren.  

Wij hebben een aantal moties ingediend in de PS-vergadering van 21 oktober 2020. In de eerste motie vragen we het College te onderzoeken hoe een snellaad-netwerk ontwikkeld kan worden bij bestaande provinciale tankstations. Ook willen we dat de provincie de gemeenten opdraagt op hun website een mogelijkheid te vermelden hoe burgers een aanvraag kunnen doen voor een openbare laadpaal. In de tweede motie vragen we het College om de klimaatbijdrage, de verduurzaming en het veiliger maken van wegaanleg en -onderhoud mee te nemen in hun uitvoeringsprogramma. Beide moties zijn aangenomen.

Samen met Grien Links en D66 dienden we nog een derde motie in, waarbij we het College opriepen ook extra aandacht te besteden aan de sociale veiligheid in het verkeer en openbaar vervoer. We willen twee keer per jaar geïnformeerd worden over het actuele beeld van de beleving van sociale veiligheid onder reizigers en personeel. Ook deze motie is aangenomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.