‘Mienskip op één’, dat is het prachtige motto van onze provincie. De mienskip vormt een eenheid bestaande uit individuen. Gelukkig zijn er verschillen tussen individuen, dat maakt dat onze mienskip een schitterend mozaïek vormt. In dat mozaïek heeft elk onderdeel een functie, ook ten opzichte van elkaar. Je zou kunnen zeggen dat het mozaïek holistisch van aard is. Holon is het Griekse woord voor het geheel. Impliciet houdt holisme in dat het geheel meer is dan de optelsom der afzonderlijke delen.
 
Als we vanuit die visie naar de mienskip kijken, dan kunnen we concluderen dat elk individu er in volwaardigheid en gelijkwaardigheid toe- en meedoet. Er kan geen ‘Mienskip op één’ staan als we onderscheid maken in gelijkwaardigheid. Als mensen buitengesloten worden, of als zij niet volwaardig binnen hun mogelijkheden kunnen meedoen en daardoor in onvoldoende mate hun persoonlijke kansen kunnen benutten.
 
Artikel 1 van de grondwet doelt daarop: ‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan’.
 
In onze opvatting mag/moet elke bestuurder, elke volksvertegenwoordiger, iedere burger,  iedere kerk, ieder bedrijf en/of organisatie zich op dat beginsel beroepen, daarvoor staan, daarop aanspreekbaar zijn en zich, desgevraagd, daarop verantwoorden. En zeker ook wij als Provinciale Staten. Daarom heeft het CDA, met steun van GroenLinks, PvdA, PvdD en 50Plus, tijdens de vergadering van Provinciale Staten van 19 december jl. een motie ingediend om, tweetalig, de tekst van Artikel 1 van de Grondwet op een prominente plek in het Provinciehuis zichtbaar te laten zijn. Als appel en spiegel voor ’eltsenien’ (iedereen). Deze motie werd bijna unaniem door de staten gesteund.
 
Elke inwoner, ‘eltsenien’ die zich in Nederland/Friesland bevindt, heeft het recht in volledigheid geaccepteerd te zijn om als zodanig eigen competenties en kansen te benutten en te kunnen uitbaten. Zo zal ons Fries mozaïek een stralende kleurrijke eenheid zijn.
 
Teus Dorrepaal,
Statenlid CDA Fryslân

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.