Op woensdag 29 mei werd in de Provinciale Staten het nieuwe Europa-Duitsland beleid van de provincie besproken. Hierin staat hoe de Provincie geld van de Europese Unie wil binnenhalen voor projecten en hier ook samen mee op wil trekken met de Duitse grensregio’s en andere Noordelijke provincies. Daarnaast is het ook nog extra belangrijk, omdat op 6 juni de Europese Verkiezingen zijn.

De inzet van de fractie was vooral om een aantal dingen mee te geven aan het college. Er moeten duidelijke keuzes gemaakt worden over de Friese inzet in Europa. Zorg ook dat de eigen medewerkers van de provincie voldoende kennis hebben over Europa. Op deze manier lukt het hun beter om de Friese belangen in Brussel te behartigen. Als laatste moet ook goed geanticipeerd worden op de nieuwe agenda van de Europese Commissie die er gaat komen. Ons voorstel om deze punten mee te nemen bij de verdere uitwerking van het beleid is aangenomen.

Daarnaast steunden wij ook nog een voorstel van de BBB om in kaart te brengen hoe verschillende regio’s samen kunnen optrekken op een aantal thema’s. De fractie kijkt uit naar de verdere uitwerking van het Europabeleid en zal dit met belangstelling volgen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.