Op woensdag 21 april werd de Provinciale Woonagenda besproken in PS. De woonagenda loopt vanaf dit jaar tot aan 2030, met tussentijdse evaluaties en momenten om de agenda bij te stellen. In de agenda staan trends en prognoses voor Fryslân, op het gebied van woningbouw. Aan de hand van deze prognoses gaan gemeenten aan de slag met bouwplannen, immers zij bepalen waar er gebouwd wordt en wat voor type woningen er gebouwd gaan worden. De gemeenten hebben hierbij vooral flexibiliteit en ambitie van de Provincie nodig, want op dit moment is de vraag naar woningen groot. Daarnaast willen veel gemeenten ook anticiperen op, onder andere, de Lelylijn en de trend om meer vanuit huis te werken. 

Tijdens haar bijdrage vroeg woordvoerder Maaike Prins dan ook aan het college om flexibel om te gaan met plannen die gemeenten voorleggen. Niet strikt vasthouden aan aantallen, maar kijken naar kansen voor realistische plannen. Er liggen ook nog veel plannen op de plank bij de gemeenten die op korte termijn uitgevoerd kunnen worden, en zijn er ook nog veel leegstaande kantoor- of winkelpanden die opgeknapt en omgebouwd kunnen worden. Wij hebben voorstellen ingediend om gemeenten te helpen bij het versnellen van de uitvoering van plannen. Ook hebben wij gevraagd om extra steun te verlenen aan Dorps Ontwikkelings Maatschappijen (DOM’s). Deze stimuleren en helpen prachtige initiatieven van bewoners om de eigen woonomgeving op te knappen. 

Samenvattend: “in moaie wenaginda, mei romte foar fleksibiliteit en ambysjes. Der moat no gas jûn wurde. Wy moedigje ús deputearre, mar foaral de gemeenten oan om oan ’e slach te gean. Bouwe blinder!” aldus onze woordvoerder Maaike Prins. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.