FNP, CDA en 50PLUS hebben grote moeite met plannen voor een mega-zonnepark aan de zuidkant van Leeuwarden. Dinsdag 10 maart was er een besloten bijeenkomst voor omwonenden over plannen voor een zonnepark van meer dan 60 hectare in het open landschap, op landbouwgrond waar vroeger de Middelsee lag. Het is daarnaast ook een gebied waar veel weidevogels leven. De drie statenfracties hebben vragen gesteld of de plannen wel in overeenstemming zijn met de uitgangspunten van de provincie.

Op de bijeenkomst werd duidelijk dat zowel de omwonenden als ook de energiecooperatie Goutum niet of beperkt geïnformeerd zijn over het project. De projectontwikkelaar stelde dat de gemeente en provincie al drie maanden op de hoogte zijn van de plannen en dat de aanvraag voor een omgevingsvergunning volgende week al ingediend zal worden bij de gemeente Leeuwarden. De initiatiefnemer denkt dat hij eind september een antwoord krijgt en dan dit jaar nog gebruik kan maken van SDE+ subsidie.

FNP, CDA en 50PLUS willen van het College van Gedeputeerde Staten weten of zij- zoals de projectontwikkelaar aangaf- op de hoogte is van de plannen. Bovendat stellen de partijen vragen of zo'n plan wel voldoet aan de eisen die de provincie aan het landschap stelt. In het bestuursakkoord en in de ontwerp-omgevingsvisie die Provinciale Staten vorig jaar hebben aangenomen, is bovendien vastgelegd dat bij de beoordeling van zonneparken de zonneladder toegepast moet worden. Hierin wordt enkelvoudig gebruik van landbouwgrond als allerlaatste optie genoemd. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.