Waar we in 2022 mee begonnen staat nu op papier, het Friese bestuursakkoord ‘Oparbeidzje foar Fryslân’ is een feit. Samen met de fracties van de BBB, de FNP en de ChristenUnie zijn we op een koers voor Fryslân gekomen voor de komende vier jaar. In een tijd van grote uitdagingen is het van belang om vertrouwen te geven aan elkaar, samen oplossingen vinden. Of dat nu op het gebied van de mienskip, landbouw of mobiliteit is.

“De menselijke maat, in verbinding, kansen voor een ieder en duurzaam handelen centraal. Ruimte geven aan de gaven en talenten van de Friezen. Dat staat in het CDA Fryslân verkiezingsprogramma en dát zien we in het bestuursakkoord volop terug” aldus Friso Douwstra. Voor het CDA komt dat terug in de volgende tien punten:

  1. Huishoudboekje op orde
  2. We blijven actief bijdragen aan de Lelylijn
  3. Het bevorderen van de participatie van boeren in duurzaam landschaps- en natuurbeheer, voor de bescherming en behoud van het Friese landschap.
  4. Doarpswurk blijft behouden
  5. Dé MKB provincie van het Noorden
  6. Eén Fries ondernemersloket samen met de andere Friese overheden
  7. Investeren in het OV en een bereikbaar platteland, ook door te investeren in fietssnelwegen
  8. Uitbereidingsmogelijkheden voor het plaatsen van windmolens
  9. Mear Frysk yn iepenbiere romten.
  10. Plannen zoals bij Nannewiid en Tjûkemar worden uitgevoerd

Personele ontwikkelingen

Namens het CDA wordt Friso Douwstra voorgedragen als gedeputeerde. Hij wordt in het nieuwe college verantwoordelijk voor de portefeuilles Economie, Recreatie en Toerisme, Europa, Water en Bodem, Veenweide, Mijnbouw en de Friese IJsselmeer kust.

Aebe Aalberts wordt fractievoorzitter. “We kijken uit naar de samenwerking. Niet alleen in coalitieverband, maar met alle partijen inde Provinciale Staten van Fryslân” aldus Aalberts. Attje Meekma zal geïnstalleerd worden als Statenlid.

Meer weten over het coalitieakkoord?

Het coalitieakkoord kunt u vinden op de website van de Provincie Fryslân.

Kom ook naar ons ‘CDA Bestuursakkoord Café.’ Kijk voor meer informatie op onze website.

Contactgegevens:

Friso Douwstra (06)46023527, [email protected] -Kandidaat gedeputeerde

Aebe Aalberts (06)51527578, [email protected] - Fractievoorzitter CDA Fryslân

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.