Op 21 september bespraken Provinciale Staten de Fryske Beamme- en boskestrategy. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat er meer bos komt en dat elke provincie hier zelf een plan voor mag bedenken. Bomen nemen immers CO2 op, zorgen voor verkoeling in steden en zijn goed voor de biodiversiteit.

Het CDA maakt zich echter zorgen en wil het unieke, open landschap in de provincie behouden. Woordvoerder Attje Meekma stelde dan ook voor om de bomen vooral te planten in bebouwd gebied, steden (waar bomen in de zomer ook voor veel verkoeling kunnen zorgen) en het aanvullen van al bestaande bossen en singels, zoals bijvoorbeeld in de Wâlden of Gaasterland. Meekma : “het opknappen van bestaande bossen, aanvullen van singels of langs wegen, zorgt ervoor dat het unieke open landschap behouden blijft. Fryslân hoecht gjin Drinte te wurden”.

Daarnaast moet er ook genoeg geld en plannen zijn om de nieuw aangelegde bossen goed te beheren.”  Als er geen geld of plannen zijn voor beheer, dan het bos ook niet aanplanten. Dit voorstel werd unaniem aangenomen!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.