Woensdag 12 juli stond het punt fundering veenweide op de agenda van Provinciale Staten. Een zeer belangrijk onderwerp. Het veenweidegebied is het deel van Fryslân waar de bovenste laag grond uit veen bestaat. Door verschillende oorzaken, waaronder ook de waterstanden, is er funderingsschade opgetreden bij woningen. In december 2022 is er, onder meer, een voorstel van het CDA aangenomen om de zogenoemde code rood gevallen spoedig te helpen. Dit zijn woningen met een fundering die binnen 5 jaar aangepakt moeten worden. Ze riep toen op om met snelheid aan de slag te gaan.

De uitvoering en financiering van, onder meer, deze motie lag voor in de Staten. Statenlid Karin van der Velde voerde het woord namens de fractie. Namens de fractie gaf zij in haar bijdrage aan dat er wel wat meer tempo gemaakt mag worden bij het oplossen van deze problematiek.  De mensen waar het om gaat moeten, zonder al te veel bureaucratie, erop kunnen rekenen dat de Provincie hun helpt.

Er is tijdens de vergadering (bijna) unaniem een voorstel aangenomen met als doel om meer snelheid en maatwerk te bieden aan deze code rood gevallen. De fractie zal de uitvoering van deze moties kritisch blijven volgen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.