Woensdag 21 december is tijdens de laatste vergadering van Provinciale Staten van 2022 gesproken over het voorstel voor funderingsschade in het veenweidegebied. Een zeer belangrijk onderwerp. Het veenweidegebied is het deel van Fryslân waar de bovenste laag grond uit veen bestaat. Door verschillende oorzaken, waaronder ook de waterstanden, is er funderingsschade opgetreden bij woningen. Er lag er nu een voorstel waarmee de woningeigenaren tegemoet komt om de schade te verhelpen.

Het CDA steunde een voorstel van GrienLinks, PvdA en FNP voor een subsidie van 40% van het herstel van de schade, met een maximum van 40.000 euro per woningeigenaar. Dit is al een substantiële bijdrage die kan helpen bij herstel van de fundering. Daarnaast diende woordvoerder Maaike Prins ook een voorstel in voor de zogenoemde code rood gevallen. Dit zijn woningen met een fundering die binnen 5 jaar aangepakt moeten worden. Om deze mensen te helpen vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid, roepen wij het college op om zo snel mogelijk met een plan te komen voor de dertien code rood gevallen, zoals deze eind december 2022 bij de provincie bekend zijn. Daarbij hoort een onafhankelijk adviseur, die de eigenaren ook helpt om de financiering te regelen.

Het CDA wil vooral aan de slag met de problematiek! Zoals woordvoerder Maaike Prins ook aangaf in haar bijdrage: "de CDA fraksje freget it kolleezje om de fierdere útfiering van de regelingen mei faasje op te pakken. Healwei takom’ jier moat de skeppe echt yn’e grûn!"

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.