CDJA Fryslân organiseerde op 7 oktober een bijeenkomst met CDA-Kamerlid Henri Bontenbal. Belangrijke onderwerpen zoals de hoge energiekosten, energiearmoede, klimaatverandering en verduurzaming stonden op het programma. CDJA Fryslân voorzitter Anna Tjalsma over de bijeenkomst: ‘Het is mooi om te zien dat zoveel CDJA- en CDA’ers naar deze bijeenkomst zijn gekomen. We moeten gezamenlijk aan de slag om te verduurzamen, de urgentie is hoog en we hebben alle handjes nodig. Ik ben blij dat veel jongeren hier nu al hard aan willen werken en dat deze opvatting steeds breder wordt gedragen. Dit betekent ook dat we afscheid moeten nemen van de consumptiemaatschappij: dit is een gevolg van het individualisme. Mooier, en beter voor de wereld, is dat we hier afstand van nemen en weer oog voor elkaar krijgen. Samen kom je verder dan alleen’.

Bontenbal vertelde over zijn werkzaamheden in de Kamer en over zijn portefeuilles klimaat en energie en hoe dit vanuit de christendemocratie ingevuld kan worden. Klimaat en energie passen bij onze kernwaarde: rentmeesterschap. Wij gebruiken de aarde en zijn aan de volgende generatie verplicht om dit in goede staat achter te laten. Dit kunnen we niet alleen; het begint bij jezelf maar uiteindelijk zal iedereen een steentje bij moeten dragen. Dat betekent dat bedrijven een onderdeel van de oplossing zijn. Alleen met globale, Europese en zelfs mondiale wetgeving kunnen we werken aan een oplossing.

De transitie naar een duurzamere wereld moet sociaal, eerlijk en realistisch zijn en kan niet langer worden uitgesteld. De hoge energie- en gasprijzen tonen de noodzaak van vergroening ook aan. Hier werden veel vragen over gesteld door de ruim dertig aanwezige CD(J)A’ers. Iedereen voelt de urgentie van het vraagstuk maar ervaren tegelijkertijd problemen met de aanvraag van subsidies om te verduurzamen. Wanneer je je huis wilt verduurzamen en daarvoor een subsidieaanvraag voor wilt doen, dan was het verplicht om twee energiebesparende maatregelen te treffen. Door CDA-Kamervragen en input heeft de energieminister dit nu veranderd. Bontenbal gaf aan dat het nu mogelijk is om voor één verduurzamingsmaatregel een ISDE-subsidie aan te vragen. CDJA Fryslân hoopt dat in de toekomst het subsidiebedrag voor één maatregel omhooggaat.

Bontenbal is hoopvol en heeft vertrouwen in de toekomst. Onze kernwaarden worden goed uitgedragen door deze politicus. CDJA Fryslân organiseerde deze bijeenkomst in samenwerking met CDA Fryslân en CDA Smallingerland. Fractievoorzitter van Smallingerland Tjebbe van der Meer was gespreksleider. Van der Meer: ‘Aan de hoeveelheid vragen was goed te zien dat het een relevant thema was zowel op provinciaal als gemeentelijk niveau, van blue energy tot het betaalbaar houden van en energierekening, met deze bijeenkomsten staat het CDA midden in de mienskip!’.

Voor verdere vragen kunt u terecht bij:
CDJA Fryslân voorzitter Anna Tjalsma:                                           06 43288291
CDA Smallingerland fractievoorzitter Tjebbe van der Meer:            06 15361387

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.