Tijdens de Provinciale Statenvergadering van woensdag 31 januari stond het Iepen Miesnkipsfûns (IMF) op de agenda. Het IMF biedt financiële ondersteuning aan initiatieven vanuit de mienskip, dit doet het IMF al acht jaar en gaat met dit nieuwe voorstel ook de komende jaren nog door. Een prachtig instrument noemde Karin van der Velde-Ronda het IMF tijdens haar bijdrage.

Er zijn echter wel een aantal punten waar de fractie kritisch naar gekeken heeft. Een daarvan is de zogenoemde Fryslân Ferbynt Dei. Verenigingen krijgen dan een bedrag van 500 euro voor een dag waarin zij zich kunnen presenteren en nieuwe leden/vrijwilligers aan zich kunnen binden. De fractie heeft ingestemd om dit project voor een jaar te proberen en te evalueren om te kijken wat het resultaat is van deze dag. Daarnaast gaat de fractie de komende jaren ook kijken wat er mogelijk is om het IMF breder te financieren.

De fractie wenst alle initiatiefnemers voor de komende tijd veel succes en blijft de ontwikkelingen rondom het IMF volgen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.