Tijdens de PS vergadering van 24 april stond het initiatief over het aanpassen van de referendumverordening, ingediend door FvD, PVV en BBB, op de agenda. De regels die nu voor een referendum gelden, komen uit 2005. De hiervoor genoemde partijen zijn van mening dat deze verouderd is en de drempels te hoog zijn. Daarom zijn zij met een initiatief gekomen om dit te wijzigen.

De CDA fractie is van mening dat referenda misschien wel mooi en democratisch klinken, maar er ook veel nadelen aan verbonden zijn. Zoals woordvoerder Aebe Aalberts het verwoord: “referenda stellen vragen die alleen met ‘ja’ of ‘nee’ te beantwoorden zijn. Voor twijfel of compromissen bieden ze geen ruimte”. Het is de taak en mandaat van volksvertegenwoordigers om integrale afwegingen te maken in soms complexe dossiers. Zij krijgen hiervoor de tijd en ruimte voor verdieping en de verbinding met de samenleving om zo tot afgewogen besluiten te komen. Een referendum geeft die ruimte niet.

Al met al, het is altijd een compliment waard als een of meerdere partijen zelf met een initiatief komen, maar helaas kon de fractie niet met dit initiatief instemmen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.