Een van de agendapunten tijdens de vergadering van 28 juni was de jaarstukken van 2022. Nog een keer werd er teruggeblikt op het laatste jaar van de vorige collegeperiode. Woordvoerder Aebe Aalberts gaf complimenten aan het college voor hun inzet de afgelopen periode voor het bestuursakkoord lok op ien.

Echter wordt de provinciale begroting telkens kleiner. “Een nieuw college zal vanuit haar verantwoordelijk moeten zoeken naar een gezonde balans tussen investeren en een structureel sluitende begroting", aldus Aebe Aalberts. De fractie diende ook een motie van JA21 mee in om de risico’s van de sluis Kornwerderzand en de vismigratierivier in een volgende verantwoording verder uit te werken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.