Op woensdag 29 mei is de kadernota besproken. De kadernota is een voorbereiding op de begroting. De financiële ruimte voor de provincie is beperkt. “Het huidige college heeft 50 miljoen minder te besteden dan het vorige. Dat betekend dat er vaker nee moet worden verkocht. Nee zeggen is bestuurlijk op momenten lastig en hard”, aldus woordvoerder Aebe Aalberts.

Ook de fractie merkt de teleurstelling en onbegrip bij maatschappelijke organisaties. De oproep van Aebe Aalberts aan het college is om samen met maatschappelijke organisaties de goede inhoudelijke dialoog te voeren, verwachtingen goed te managen en samen met organisaties te kijken naar wat wel kan. Samenwerken is niet hetzelfde als geld verstrekken!

Verder zijn er nog veel financiële en bestuurlijke onzekerheden. Ook de nieuwe kabinetsplannen zullen de nodige impact hebben op onze provincie. Ook dit zal zijn effect hebben op de ruimte voor investeringen in de maatschappelijke breedte. Afwegingen zullen om die reden integraal moeten zijn zonder daar nu al een voorschot op te nemen.

De fractie steunde een motie van de PvdA over het ondersteunen van gebiedscommissies. In deze commissies wordt gewerkt aan oplossingen voor de veenweideproblematiek en het is belangrijk dat deze goed ondersteund worden door de provincie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.