Of we nu willen of niet we zullen klimaatmaatregelen moeten treffen, want we staan voor een grote klimaatopgave. Hoe komen we van fossiele brandstoffen af? Deze vraagt speelt zeker bij de economie die hiervan zo afhankelijk is. Dit vormt een enorme uitdaging. De samenleving, economie en misschien wel ons leven zullen we opnieuw vorm moeten geven om de balans tussen mens en planeet te herstellen. Dat raakt vele aspecten van ons leven zoals bijvoorbeeld een nieuwe manier wonen, werken en reizen.  Voor het CDA is vanuit het de kernwaarde rentmeesterschap ideologisch gezien de wereld niet van ons maar hebben die te leen gekregen en geven we deze door aan onze kinderen en kleinkinderen. Laten we deze zorgvuldig beheren zodat er ook voor hen nog een mooie wereld mag zijn.

We zullen daarom actief mee moeten werken aan technologische innovatie, die zowel de energietransitie als de economie een stevige impuls kan, of liever gezegd zal opleveren. Als CDA roepen we tijdens Provinciale Staten de Gedeputeerde Staten op om actief meerdere mogelijkheden te onderzoeken voor de toepassing van waterstof binnen onze provincie. Het doel is om onderzoek te doen naar een brede toepassing van waterstof met de vraag om dit onderzoek uiterlijk in het eerste kwartaal van 2022 aan Provinciale Staten aan te bieden.  Het onderzoek moet uitwijzen of en wanneer praktische stappen gezet kunnen worden.

Deze opinie is geschreven door Statenlid Anton Meijerman, a.meijerman@fryslan.frl. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.