Het Openbaar Vervoer is in 2020 in een achtbaan terecht gekomen. Hierdoor is er nu helemaal geen marktwerking. Een aanbesteding kan niet plaatsvinden en dus is er ook geen kwaliteitsverbetering. Door veel minder vraag naar OV moet het busvervoer zich aanpassen en moet er gezocht worden naar een evenwicht tussen kosten en baten.

Als CDA denken wij dat de corona-crisis het failliet aantoont van de marktwerking in het Openbaar Vervoer. Voor 2020 heeft het Rijk een zg ‘beschikbaarheidsvergoeding’ beschikbaar gesteld en voor 2021 een vergelijkbare regeling tot halverwege 2021. Het ministerie eist wel vóór half 2021 een transitieplan om de sector weer gezond te maken, maar louter schrappen van OV is volgens ons niet de enige oplossing. Er wordt capaciteit gereduceerd door lijnen te schrappen en de frequenties van regulier OV te verlagen om zo min mogelijk reizigers te raken. Daarbij is de huidige dienstregeling nog het vertrekpunt. Voor het CDA is het op die manier blijven schrappen geen optie.

Als wij bereid zijn over onze grenzen heen te kijken komen we verder. Wij vinden dan ook dat je over de concessieperiode heen moet kijken, gericht op de middellange termijn. De provincie wil nu vooral aanbod schrappen en dat is, gezien de situatie waarin we ons nu bevinden, ook begrijpelijk, maar op termijn onhoudbaar.

Het is van belang dat, juist in deze tijd, de maatschappelijke meerwaarde van het OV duidelijk wordt. OV zorgt ervoor dat arbeidsplaatsen en gezondheidszorg bereikbaar blijven. Het is, na lopen en fietsen, de meest duurzame manier van verplaatsen. COVID-19 ontslaat ons niet van klimaat- en milieudoelstellingen. 

Wij dagen het College uit om een visie te ontwikkelen voor de middellange termijn, met name om het aangename woon- en leefklimaat/ het levendig houden van onze provincie te waarborgen. Belangrijke punten voor het CDA zijn: 
 
•    de afstand tussen wonen en werken zal minder gaan uitmaken;
•    gelet op de huizenprijzen wordt het aantrekkelijker om op langere afstanden te wonen;
•    twee of drie keer per week naar het werk reizen zal normaal worden
•    zodra het aantal reizigers weer toeneemt moet het aantal ritten weer uitgebreid worden
•    er moet een aanvalsplan komen om de mensen terug te krijgen in het OV.
•    de Lelylijn moet gerealiseerd worden.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.