Tijdens de provinciale statenvergadering van 25 januari voerde Aebe Aalberts het woord bij het nieuwe participatiebeleid van de provincie. Burgerparticipatie is een belangrijk onderwerp. De politiek hoort een goede afspiegeling te zijn van de samenleving en als politiek horen we te luisteren naar wat er speelt. Woordvoerder Aebe Aalberts verwoordt dit als volgt: “Er  ligt een permanente opdracht voor ons om van onderop informatie op te halen over wat er in de samenleving leeft om zo de democratie levend en toegankelijk te houden. Niet van binnen naar buiten maar van buiten naar binnen”. Dit is een opdracht voor zowel Provinciale Staten, als voor de Gedeputeerden en de ambtenaren.

Dhr. Aalberts gaf een aantal punten mee voor verdere uitwerking. Het eerste punt is vaker op een locatie te vergaderen.. Bijvoorbeeld als er een initiatief is uit een dorp, om dan in dat dorp te vergaderen. Op deze manier gaat PS naar de mensen toe, in plaats van dat de initiatiefnemers naar het provinciehuis moeten komen. Ten tweede kan de provincie haar eigen burgerpanel ‘Stim fan Fryslân’ beter benutten.. Stim fan Fryslân is een online platform waar burgers hun mening kunnen geven, u kunt het vinden via: https://stimfanfryslan.frl/

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.