Statenlid Attje Meekma is woordvoerder bij de startnotitie ‘Gans in Balans’. In Friesland hebben we drie soorten ganzen: brandgans, kolgans en de grauwe gans. Deze startnotitie is gebaseerd op drie onderzoeken: ecologisch, juridisch en de praktijk zelf. Er zijn drie opties in de startnotitie waar PS over kan stemmen. Het eerste is het huidige beleid voortzetten, het tweede is het huidige beleid verbeteren met aanscherpingen en de derde keuze is vooral beschermen. Statenlid Meekma: ‘Wy meitsje de kar foar opsje 2. It CDA kiest foar realistysk belied: de goes moat wer yn balâns, dot is better foar it Fryske lânskip’.

Meekma heeft meerdere toezeggingen aan de Gedeputeerde gevraagd. Zo wil ze zeker weten dat er naast het ecologische onderzoek voldoende recht wordt gedaan aan de praktijkevaluatie. Ook wil Meekma dat de Provincie nu stappen gaat zetten geschoten ganzen weer aantrekkelijk en actief in de markt te brengen.

Regels voor jagers en boeren moeten vereenvoudigd worden: het is te moeilijk om nu aanvraag voor vergoedingen te doen. Meekma: ‘Het is niet meer dan fair dat schade volledig wordt uitbetaald, zonder een drempelbedrag’. Maatregelen om schade te voorkomen moeten veranderen, nu de grauwe gans en brandgans hier het jaar rond verblijven in plaats van hier alleen te overwinteren. Meekma: ‘De populatie moet niet meer toenemen, daarom moeten we de foerageergebieden niet verder uitbreiden’.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.