We hebben vanmiddag een bijzondere bijeenkomst. Voor de eerste keer digitaal en onze eerste commissievergadering sinds corona is vastgesteld in Nederland. Het is belangrijk dat wij onze taak als volksvertegenwoordigers en controleur van het bestuur van Fryslân weer op kunnen pakken. Maar dat doen we wel met een dubbel gevoel.

Ik wil  beginnen met mijn medeleven uit te spreken met de families van de mensen die inmiddels aan het virus zijn overleden. We vinden met elkaar dat het werk wat wij doen belangrijk is, maar ik spreek mijn buitengewone waardering uit voor de vrouwen en mannen die elke dag weer bezig zijn om de gevolgen van het Coronavirus zo gering en dragelijk mogelijk te houden. We denken dan natuurlijk aan de verpleging en artsen, maar laten we de schoonmakers, beveiligers en veel andere bedrijfstakken niet vergeten. Deze crisis brengt voor burgers en bedrijven veel onzekerheid, dat is begrijpelijk en het is mooi om te zien dat er rondom veel initiatieven zijn die een stuk eenzaamheid voorkomen. Laten wij met elkaar niemand vergeten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.