Culturele Hoofdstad heeft Leeuwarden en Fryslân veel opgeleverd. De wereld heeft Fryslân leren kennen en de culturele sector heeft bewezen dat door allerlei verrassende samenwerkingen, prachtige initiatieven tot stand kwamen. Wij zijn grutsk op onze cultuur en als CDA willen wij blijvend investeren in een aantrekkelijk cultureel klimaat waarin het culturele veld, stakeholders, overheden en mienskip de handen ineen slaan.

Onlangs bleek uit de evaluatie van de Europese Commissie die Leeuwarden/Fryslân als Culturele Hoofdstad onder de loep nam dat de erfenis van LF2018 nog onduidelijk is. De vraag die gesteld werd is hoe de culturele opbloei uit 2018 kan worden vastgehouden en de erfenis van dit prachtige jaar kan worden veilig gesteld.

Voor een culturele opbloei zijn Jonge Makers nodig. Juist deze Jonge Makers zijn de aanzwengelaars van vernieuwing en innovatie in onze mienskip. Zij mogen gezien worden als een belangrijke stem van hun generatie. Als CDA vinden wij dan ook dat zij nadrukkelijk een plek moeten hebben in het nieuwe provinciaal cultuurbeleid. Het CDA wil de provincie en de Friese gemeenten aansporen actief werk te maken van de facilitering van zogenaamde makersplekken of brûsplakken voor Jonge Makers.

Bloeien kan alleen in een veilige omgeving. Als CDA maken wij ons sterk voor het opzetten van een Friese Cultuur Kaart, waarin duidelijk is wat de exacte taakverdeling is tussen Rijk, provincie en de Friese gemeenten in het Culturele Domein. Dit moet ervoor zorgen dat het voor cultuurmakers op een eenvoudige manier duidelijk is hoe subsidie verschaft, verdeeld en verkregen kan worden bij de verschillende overheden. Juist omdat de nalatenschap van Culturele Hoofdstad niet verloren mag gaan is het belangrijk dat de makers weten waar ze moeten zijn.

Het CDA wil daarnaast dat de provincie Fryslân samen met gemeenten en bedrijfsleven onderzoekt welke lokale, regionale en internationale routes bewandeld kunnen worden om financiering binnen te halen dat gekoppeld kan worden aan het Friese culturele aanbod. De wereld in de Friese Cultuur en de Friese Cultuur in de rest van de wereld, de plek die het verdient!

Johan Tjalsma en Wieke Wiersma

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.