Tijdens de laatste statenvergadering van 2022 werd ook het regionaal mobiliteitsplan besproken. Dit plan heeft als doel om een visie te geven op hoe wij ons in Fryslân vervoeren in de periode tot 2050. Vanuit het rentmeesterschap en sociale verantwoordelijkheid vinden wij het als CDA belangrijk dat dit op een duurzame, betaalbare en veilige wijze gebeurt. 

Vanuit het veiligheidsaspect vroeg woordvoerder Anton Meijerman aandacht voor het aantal BOA’s die Arriva in dienst heeft. Dit zijn er nu te weinig, en de trend is dat het aantal incidenten alleen maar toeneemt. Ook in de jaren dat er vanwege de pandemie minder reizigers gebruik maakten van het openbaar vervoer. Daarom is het goed dat gedeputeerde Fokkens heeft toegezegd dat er een verdubbeling van het aantal BOA’s komt. 

Verder steunde de fractie ook een voorstel van de ChristenUnie en andere partijen om onderzoek te doen naar de problematiek rondom vervoersarmoede. Er is voor het plan gestemd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.