Op vrijdag 16 februari hebben wij via de media vernomen dat Vermillion een verzoek doet voor meer boorgaten en een hogere productie in Oppenhuizen, nog voor de start van de gaswinning aldaar. Dit is niet goed voor het Friese landschap en de mienskip en daarom stelwij de volgende vragen aan Gedeputeerde Staten:

Aan het college de volgende vragen: 

1. Is GS op de hoogte van deze vraag van Vermillion? Zo ja, hoe verliep deze communicatie?
2. Kan GS ook aangeven wat volgens hen de gevolgen zijn als het verzoek van Vermillion wordt ingewilligd?
3.  Is GS van plan vervolgstappen te nemen naar aanleiding van dit verzoek? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe gaan deze eruit zien?

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.