Op woensdag 10 januari was er in de media aandacht voor een mooi initiatief in Rottevalle. Oude kippenstallen zouden vervangen worden door een viertal woningen. De gemeente Smallingerland is enthousiast, onder andere omdat het beter is voor het aanzicht van het dorp. Maar volgens de provincie zou er maar maximaal ruimte zijn voor twee huizen en zou het plan onvoldoende aansluiten op de bestaande dorpskern van Rottevalle. Dit standpunt van de provincie riep bij de fracties van CDA en BBB een aantal vragen op over dit initiatief en de ruimte-voor-ruimte regeling in het algemeen.

Ruimte-voor-ruimte betekent dat sloop van agrarische bedrijfsgebouwen, voor iedere 1000 maan stallen die verdwijnt een woning mag worden teruggebouwd aansluitend op bestaande bebouwing. In Fryslân is deze regeling verankert in de verordening Romte 2014 en omgevingsverordening. Volgens CDA en BBB biedt dat kansen voor kleinschalige initiatieven om juist bij kleinere kernen extra woningen te realiseren die passen bij de schaal van het dorp. Terwijl tegelijkertijd ook iets wordt gedaan aan de verloedering van het landschap door leegstaande stallen te slopen. Dat vraagt wel om een meewerkende houding van de provincie.

De fracties willen van het college weten wat de provincie in deze specifieke casus gaat doen om, in goed gesprek met de gemeente Smallingerland, het initiatief in Rottevalle mogelijk te maken. Daarnaast zouden ze ook graag een inventarisatie zien van andere initiatieven waar een soortgelijke problematiek speelt. Over de ruimte-voor-ruimte regeling in het algemeen willen de fracties graag horen wanneer deze herzien wordt. De fracties willen het bijvoorbeeld graag mogelijk maken om in een teruggebouwd gebouw meerdere woningen te realiseren op de bestaande locatie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.