4 april 2024 werd bekend dat vier grote gemeenten in Fryslân (Súd-West Fryslân, Leeuwarden, Heerenveen en Smallingerland) bij het Rijk plannen hebben ingediend voor extra woningen, bovenop de woningen die al gebouwd zouden worden. De handtekening van de provincie stond hier echter niet onder.

CDA, PvdA, VVD, D66 en JA21  hebben vragen gesteld aan gedeputeerde staten over dit plan van deze vier gemeenten. Ze willen graag weten hoe het proces naar het indienen van dit plan is verlopen. Er is ook geld beschikbaar vanuit de Rijksoverheid als deze gemeenten onderdeel worden van het stedelijk netwerk, ze horen graag om welk bedrag dit precies gaat. Daarnaast hebben ze ook een aantal vragen over de reactie van de gedeputeerde in de media op het plan van de vier gemeenten.

De fracties willen daarnaast ook weten waarom de provincie in het algemeen niet flexibeler is richting gemeenten als het gaat om woningbouw. Het is namelijk een groot dossier en de nood is hoog, er moet worden gebouwd! In 2021 is hier al een voorstel voor aangenomen in de Staten. Ze horen graag van het college hoe dit amendement uitgevoerd gaat worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.