Eind december ontstonden er problemen op de A7 bij de prinses Margriettunnel. In het aquaduct is een deel van het tunnelwegdek door grondwater omhoog gekomen. Hierdoor ontstond een heuvel in de snelweg en is de snelweg afgesloten. Herstel van het wegdek lijkt nog minimaal een half jaar te duren. Dit zorgt voor veel verkeersopstoppingen en overlast in de omliggende dorpen. De CDA fractie wil dat er een goede, alternatieve route komt zolang deze verkeershinder duurt.

Om dit te bewerkstelligen stelde statenlid Rendert Algra een aantal vragen aan het college van gedeputeerde staten. Hij wil weten welke initiatieven de provincie voor ogen heeft om de problemen op te lossen en welk alternatief het college het meest wenselijk acht. Daarnaast moet er ook gekeken worden naar de veiligheid van alternatieve routes. Het CDA hoopt dat de problemen “mei faasje” worden opgelost!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.