Nog voordat de mogelijkheid is opengesteld om stikstofrechten over te nemen en te benutten voor andere activiteiten, het zogenaamde externe salderen, onderneemt de provincie Brabant actie en koopt stikstofrechten uit de landbouw op voor het realiseren van een distributiecentrum in Moerdijk. Onbegrijpelijk, onterecht en niet passend binnen de afspraken die gemaakt zijn over het benutten van stikstofruimte, vindt het CDA  in Fryslân.

Om een distributiecentrum te kunnen realiseren in Moerdijk, heeft de provincie Brabant het voornemen om stikstofrechten op te kopen van agrarische bedrijven in verschillende provincies. De mogelijkheid om dit te kunnen doen, het systeem van extern salderen, is echter nog niet opengesteld. De vraag is hoe het provinciebestuur van Brabant dit kan doen, buiten de bestaande afspraken en regelingen om. De provincies en het ministerie hebben namelijk afspraken gemaakt hoe om te gaan met de overname en elders benutten van stikstofruimte, en de actie van Brabant past niet in deze afspraken.

 “De wereld op zijn kop!”, stelt CDA statenlid in Fryslân, Anne Schelhaas. “Wij proberen juist te voorkomen dat grote bedrijven boeren uitkopen om meer stikstofruimte te krijgen voor industrie. Nu gaat de provincie Brabant zelf het slechte voorbeeld geven. Een verkeerd signaal!”

Het CDA vindt het zeer verontrustend dat de rechten van  (noordelijke)agrarische bedrijven worden  opgekocht om te worden gebruikt voor de industrie elders in Nederland. Het kan toch niet zo zijn dat op deze wijze de agrarische sector de rekening gepresenteerd krijgt voor allerhande industriële activiteiten? De landbouwpartijen, die zich verenigd hebben in het landbouwcollectief, hebben eerder al gewezen op de risico’s en nadelen die het opzetten van één register voor stikstof heeft. Zij hebben voorgesteld om twee registers op te zetten, één voor de agrarische sector en één voor andere activiteiten. De actie van Brabant toont aan dat er veel valt te zeggen voor dit voorstel.

Het CDA in Fryslân wil het niet laten gebeuren dat de agrarische sector, onze boeren, moeten inleveren voor de industrie en roept onze gedeputeerde op om snel actie te ondernemen richting de andere provincies en de minister om dit te voorkomen!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.