Via de startnotitie Gastvrij Fryslân werden de Staten gevraagd om het kader te bepalen voor de provinciale inzet voor Recreatie en Toerisme. Hiervoor werden drie varianten voorgelegd, waarbij de voorkeursvariant de hoogste bijdrage levert aan brede welvaart van de inwoners van Fryslân door een koppeling met andere beleidsterreinen. De uitwerking van de door de staten gekozen variant wordt vervolgens later in een beleidsbrief uitgewerkt.

Toerisme is een belangrijke sector in Fryslan. Belangrijk als stimulans voor de economie, en om geld van buiten Fryslân naar Fryslân toe te halen. Het CDA ziet hier graag de focus op: hoe versterken wij onze economie? Wij kiezen nu voor een andere inzet waarbij een balans gevonden wordt tussen de belangen van bezoekers, bewoners en bedrijven en waardoor iedere Nederlander in 2030 moet kunnen profiteren van toerisme.

Wij dienden daarom een mede door de PvdA en VVD gesteunde motie in, die unaniem werd aangenomen, met het verzoek om de volgende uitgangspunten uit te werken in de beleidsbrief Gastvrij Fryslân:

  1. Iedereen moet kunnen profiteren van toerisme: actief inzetten op het vergroten van de lusten van toerisme voor iedereen en de lasten tot een minimum beperken; 
  2. Bij spreiding van toeristen: inzetten op het trekken van meer toeristen naar Fryslân door te laten zien dat Fryslân aantrekkelijk is;
  3. Toegankelijk en bereikbaar: duurzame mobiliteitsoplossingen moeten leiden tot optimale bereikbaarheid;
  4. Een gastvrije sector; investeren in imago, professionaliteit en aantrekkelijkheid van de sector;
  5. Behoud van het ‘Frysk Eigene’; de authenticiteit van Fryslân.

Tot slot vroegen wij nog aandacht vragen voor de campers en camperaars. Bij de behandeling van de Visie Waterrecreatie in februari dit jaar dienden wij een (in meerderheid aangenomen) motie in om in het te ontwikkelen Beleids- en Uitvoeringsprogramma specifiek aandacht te besteden aan het faciliteren en welkom heten van de doelgroep campers en camperaars, zodat ook camperbezitters mee kunnen profiteren van onze mooie Friese Meren en de omgeving via o.a. fiets- en wandelroutes. Wij zien de uitwerking hiervan graag terug in het beleidsplan Gastvrij Fryslan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.