Woensdagmiddag 14 februari zijn Provinciale Staten Fryslân op werkbezoek geweest bij Dairy Campus, namens de CDA-fractie waren ondergetekende en Martin Kruis aanwezig.  

Dairy Campus in Leeuwarden is een onderdeel van de universiteit van Wageningen en hét onderzoek- en praktijkcentrum voor de melkveehouderij en de zuivelketen. Alles draait hier om innovatie, onderzoek en educatie. Alle activiteiten zijn gericht op de ontwikkeling van een duurzame zuivelketen. De koeien produceren op Dairy Campus data én melk. Wetenschappers en ondernemers zijn op zoek naar nieuwe toepassingen rondom productie en verwerking van melk.

De resultaten zorgen voor meer kennis op gebied van slim beweiden, efficiënt voeren, beperken van de uitstoot (ammoniak en broeikasgassen), optimaal bemesten, dier- en milieuvriendelijke huisvesten, verlengen levensduur van de koeien en het verbeteren van economisch bedrijfsrendement. Allemaal om te zorgen dat ook in de toekomst gezonde en veilige zuivel wordt geproduceerd met respect voor mens, dier en milieu. Het doel is om deze nieuwe informatie vlot beschikbaar te stellen voor de praktijk.  

Na een presentatie waarin alle ins en outs van de campus aan bod kwamen werden wij als statenleden rondgeleid op het terrein van de campus. Vooral de roterende melkstal sprak tot de verbeelding, in deze carrousel is ruimte voor 40 koeien en dat is ook wel nodig want er staan ongeveer 500 melkkoeien op dit prachtige bedrijf. Na de rondleiding moesten we haastig terug naar het Provinciehuis om ons te buigen over het regenboogbeleid.

Het leven van Statenleden is meestal heel kleurrijk

Namens de fractie, 

Karin van der Velde-Ronda

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.