Het CDA wil niet het licht uitdoen in Thialf, maar kunnen niet als enige de lampen blijven vervangen.

Op woensdag 10 november besprak Statenlid Wieke Wiersma zowel het NRK-rapport over Thialf als de financiering van Thialf in de toekomst. Het NRK-rapport bevat een analyse over hoe in het verleden de besluitvorming rondom Thialf tot stand is gekomen. Het bleek dat er veel wensdenken in de Provinciale politiek had plaatsgevonden waardoor de financiële risico’s niet goed werden ingeschat. Toch vindt het CDA dat Thialf een icoon in de sportwereld is en in Heerenveen moet blijven. Wiersma: ‘Thialf is belangrijk voor Fryslân, een sporttempel om trots op te zijn. Zoals alle tempels die vol positivisme en geloof in de toekomst zijn gebouwd, is ook Thialf ontstaan uit een te rooskleurig beeld’.

Om dezelfde fouten in de toekomst te vermijden dient het CDA een motie in, waarmee wordt voorkomen dat de emotie niet weer van de ratio wint. Wiersma: ‘Grote en complexe investeringen zijn moeilijk te doorzien en vragen om een zorgvuldig proces en afwegingen. Wij vragen om te onderzoeken waar PS haar taakstellende en controlerende rol kan verbeteren op het gebied van grote en complexe deelnemingen en/of investeringen’.

De financiering van Thialf is het tweede onderdeel van de Thialf-agenda. Wiersma blikt terug op de kern van de analyse van onderzoeker Pier Eringa: ‘de basis op orde’. ‘Maar nu moeten we verder. Het water staat Thialf aan de lippen en een sluiting is dichter bij dan ooit'. Hierbij is het belangrijk dat er een gezonde boekhouding ontstaat, waarbij zowel de provincie als het rijk een bijdrage moeten leveren. Het is tijd dat het Rijk zich houdt aan de beloften uit 2012 en 2013 en haar €20 miljoen gaat bijdragen. Het CDA wil niet het licht uit doen in Thialf. Maar wij kunnen niet als enigen de lampen blijven vervangen.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.