Voor de tweejaarlijkse Onderwijsprijs Fryslân zijn zes scholen genomineerd. De prijs is ingesteld om de creativiteit en inventiviteit in het onderwijs onder de aandacht te brengen.

Gedeputeerde Sietske Poepjes reikt op 25 januari 2019 de prijs uit in het provinciehuis in Leeuwarden.

Genomineerden in de categorie basisonderwijs zijn:

OBS de Opslach, Wommels i.s.m. basisschool de Romte (Itens), basisschool de Stjelp (Baard) en basisschool it Bynt (Winsum);
OBS de Oanset, Ried;
OBS De Mienskip, Buitenpost.

Genomineerden in de categorie voortgezet onderwijs zijn:

CSG Anna Maria van Schurman, Franeker;
VSO Talryk, Drachten;
Lauwerscollege, Buitenpost.

Jury
De jury bestaat dit jaar uit: 

Jan Dijksma, directeur Marketing & Communicatie Friesland College en oud-onderwijsjournalist;
Fenny Reitsma, lid Provinciale Staten;
Maarten Pennewaard, onderwijsredacteur Leeuwarder Courant.

Nationale Onderwijsprijs

De provinciale winnaars zijn automatisch genomineerd voor de Nationale Onderwijsprijs. Een landelijke jury bepaalt uiteindelijk wie de Nationale Onderwijsprijs in ontvangst mag nemen. De finale van de Nationale Onderwijsprijs is op 27 maart 2019 in Leiden. De Nationale Onderwijsprijs is een initiatief van het Instituut voor Nationale Onderwijspromotie (INOP). De prijs werd voor het eerst uitgereikt in 1993.
Meer informatie over de onderwijsprijs is te vinden op: http://www.onderwijsprijs.nl/

Bron: provincie Fryslan

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.