Nog niet zo lang geleden werd ik lid van het CDA – een partij die ik altijd een warm hart toe heb gedragen. Ik werd lid, omdat we in een maatschappij zijn beland waarin eigenbelang te vaak de boventoon voert, waarin te vaak de vraag wordt gesteld: “wat is efficiënt”, in plaats van “wat is eerlijk”, en waarin mensen elkaar vooral tégen- in plaats van sámenwerken. Bij het CDA voel ik me thuis, omdat het CDA van oudsher een partij is waarin samenwerking binnen de mienskip voorop staat. 

Ik wil lid worden van de Provinciale Staten van Fryslân om een stem te geven aan de grote groep Friezen die behoefte heeft aan fatsoen, naastenliefde, en degelijkheid, júist in de politiek! Als lid van de Provinciale Staten wil ik mij laten leiden door waarden: Wat betekenen onze beslissingen nú voor onze kinderen láter? Geven we voldoende vertrouwen aan onze mienskip? Zorgen we goed voor elkaar? Is de overheid rechtvaardig? Dat zijn de vragen die ik mijzelf elke dag in de politiek zal stellen. Ik wil op zoek gaan naar wat ons bindt, niet naar wat ons verdeeld. Alleen op die manier komen we stapje voor stapje verder.

Portefeuilles
- Energie & klimaat
- Internationaal/Europa
- Erfgoed

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.