Waar het landelijke CDA vandaag pleit voor een lagere OZB op verenigingsgebouwen gaat het CDA Culemborg nog een stapje verder. Het CDA Culemborg wil dat de verenigingen helemaal geen OZB meer hoeven te betalen. Nu vallen deze verenigingen nog onder het hogere tarief voor niet-woningen.

Onnodige rompslomp voorkomenVerenigingen betalen een tarief dat vaak drie keer zo hoog is als het tarief voor woningen. Dat is ongepast volgens kandidaat raadslid Marco van Zandwijk (plek 2 op de lijst). In de praktijk is er ook veel discussie over de hoogte van de WOZ-waarde van de sport accommodaties. Tijd, energie en geld die in die discussie gaat zitten stopt het CDA Culemborg bij voorkeur in de sport en het verenigingsleven zelf. Het voorkomt bureaucratie en onnodige subsidie-trajecten.

Geld verdienen aan verduurzaming accommodaties
Om verenigingen in de komende raadsperiode nog beter te ondersteunen wil het CDA Culemborg ook samen met de verenigingen gaan kijken hoe zij geld kunnen besparen op hun energierekening. Op die manier ontstaat er zowel een win-win voor de sport als het milieu. De Hockey-vereniging heeft hierin reeds ervaring opgedaan. Sinds vorige week behoort deze club (die volledig draait op vrijwilligers!!)  tot één van de duurzaamste hockey-clubs van Nederland. Met een (voor)investering in 106 zonnepanelen, slim energiebeheer en led-verlichting realiseren zij een enorme besparing. Het CDA Culemborg ziet dit graag een vervolg krijgen voor de andere verenigingsgebouwen in de stad. De gemeente kan daarbij nadrukkelijk een rol spelen in de voorfinanciering.  Van Zandwijk noemde dit voorbeeld tijdens het verkiezingsdebat afgelopen zaterdag in de Fransche School.

Lokaal belang krijgt landelijke verankering
Het afschaffen van de OZB op verenigingsgebouwen krijgt ook landelijk veel bijval. Tweede kamerleden Omtzigt, Bruins Slot en Van der Molen (allen CDA-ers) riepen de staatssecretaris van Financien en de minister van Binnenlandse zaken op vragen te beantwoorden. Het CDA Culemborg is blij dat het onderwerp leeft en door de Tweede kamer wordt opgepakt, Het laat zien dat lokale zaken er echt toe doen. Het onderstreept ook de toegevoegde waarde van een partij die zowel op lokaal als landelijk actief is.

Bekijk onze recente video-boodschap over belang van sport 

Lees ook ons lokale standpunt over verenigingsgebouwen en Sportvoorzieningen

Lees het bericht van de landelijke CDA afdeling.

Lees ook de pagina over verduurzamen van de Gelderse Sport Federatie

Lees het onderzoek naar besparingspotentieel sportaccommodaties van de Provincie Gelderland


Bekijk ook de video met Sybrand Buma

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.