Het CDA wil dat gemeenten kunnen kiezen voor een lager OZB tarief voor sportverenigingen, muziekverenigingen, scouting en speeltuinverenigingen. Nu vallen deze verenigingen nog onder het hogere tarief voor niet-woningen, dat vaak drie keer zo hoog is als het tarief voor woningen.

In de praktijk lijkt dit tot hoge rekeningen, die verenigingen amper kunnen dragen, als een ijsvereniging die in een ijsvrij jaar het overgrote deel van de begroting aan de OZB kwijt is. Een beperkt aantal gemeentes heft eerst OZB om het daarna weer als subsidie terug te betalen. Dat is heel omslachtig

Daarom vindt het CDA het tijd om de wet aan te passen: gemeentes dienen de mogelijkheid te krijgen om sportverenigingen te belasten onder het (lagere) tarief van huiseigenaars en niet meer onder het hoge tarief dat geldt voor bedrijven. Dit vraagt om een aanpassing van de gemeentewet. Het is uiteindelijk aan gemeentes of ze de mogelijkheid gebruiken om sportverenigingen en andere Sociaal belang behartigende instellingen (SBBI’s) onder het lagere OZB te brengen.

Vragen van de leden Omtzigt, Bruins Slot, Van der Molen (allen CDA) aan de staatssecretaris van Financiën en de minister van Binnenlandse Zaken over de hoge OZB-rekeningen voor sportverenigingen en andere Sociaal Belang Behartigende Instellingen (SBBI) 

  1. Bent u bekend met het feit dat een aantal gemeentes sportverenigingen eerst OZB laat betalen en ze dan de mogelijkheid geeft het middels een subsidie weer (gedeeltelijk) terug te krijgen? (voorbeeld: https://www.denhaag.nl/nl/subsidies/subsidies-sport/compensatie-ozb-voor-sportverenigingen-aanvragen.htm)
  2. Deelt u de mening dat het omslachtig en bureaucratisch is om de OZB eerst te heffen ten te innen en ze dan via een subsidie weer terug te moeten geven?
  3. Klopt het dat een sportvereniging voor een accommodatie in eigendom van een bepaalde waarde vaak drie keer zoveel OZB moet betalen als een eigenaar van een huis moet betalen aan OZB, omdat de accommodatie van een sportvereniging wordt aangemerkt als niet-woning, waarover dan OZB eigenaarsdeel (hoger dan OZB eigenaarsdeel voor een woning) en OZB gebruikersdeel (bestaat niet meer voor een woning) verschuldigd zijn?
  4. Deelt u de mening dat dat dit voor sportverenigingen, scoutingverenigingen, speeltuinverenigingen, muziekverenigingen en andere SBBI’s met eigen accommodaties vaak aanzienlijke lasten kunnen zijn?
  5. Deelt u de mening dat het wel wenselijk is dat gemeentes de OZB voor sportverenigingen en SSBI’s kunnen verminderen?
  6. Bent u bereid de gemeentewet zo aan te passen dat gemeentes de mogelijkheid krijgen om de accommodatie van SBBI’s te belasten tegen het tarief van woningen in de OZB?
  7. Bent u bereid de gemeentewet zo aan te passen dat gemeentes expliciet de mogelijkheid krijgen om de accommodatie van SBBI’s een vrijstelling van OZB e geven (voor zover dat onder artikel 220d van de gemeentewet nog niet mogelijk is)?

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.