Lees het maninfest hier

‘The responsibility for freedom does not lie on the shoulders of those in uniform alone. In order to strengthen our collective defense and at the same time support Ukraine in its existential fight, we need a whole of society approach.’

- Admiraal Rob Bauer, voorzitter van het NAVO Militair Comité, 17 januari 2024 (Bauer, 2024)

Serieuze woorden van Admiraal Rob Bauer bij de opening van het NAVO Militair Comité, op 17 januari jl. in Brussel. En een niet mis te verstane boodschap: om onze collectieve verdediging te versterken hebben we niet alleen de krijgsmacht, maar de hele samenleving nodig. En hij is niet de enige die dit de afgelopen maanden geroepen heeft. Meerdere ministers en commandanten in binnen- en buitenland benadrukken het verslechterende dreigingsbeeld en de noodzaak om niet alleen de krijgsmacht te versterken, maar ook de weerbaarheid van de samenleving te vergroten.

De CDA Tweede Kamerfractie geeft in dit pamflet een aantal denkrichtingen waarmee de weerbaarheid van de samenleving vergroot kan worden. Het gaat daarbij niet alleen om de dreiging van een gewapend conflict, maar ook om andere crises.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.