Het CDA is bij uitstek dé partij van familie en het gezin; daar waar mensen verantwoording voor elkaar dragen. In familieverband is deze onderlinge verbondenheid heel vanzelf-sprekend. Kinderen, ouders, grootouders en overgrootouders zorgen voor elkaar en staan elkaar bij als dat nodig is. Families vormen het startpunt van ons leven waar we, als het goed is, in geborgenheid mogen opgroeien. Door allerlei omstandigheden zien we ook steeds meer samengestelde gezinnen. In veel gezinnen nemen ook andere mensen een belangrijke rol in, bijvoorbeeld om op te passen of bij te springen. Het gezin hoort de plaats te zijn waar ouders en kinderen zich veilig en beschermt voelen en waar men elkaar vertrouwt. Daarom zijn gezinnen en families van onschatbare waarde en verdienen erkenning en waardering voor de rol die zij spelen. Naast in de eerste plaats de familie en het gezin ziet het CDA ook een bijzondere verantwoordelijkheid voor scholen, kerken, moskeeën, vrijwilligers-organisaties en sportverenigingen. Samen maken wij dé stad.

Concreet:
- Het CDA wil dat jeugdhulp en opvoedingsondersteuning laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk zijn. Het gezin -in welke samenstelling dan ook- hoort de plaats te zijn waar kinderen zich veilig en beschermd voelen.
- Het CDA wil voor kwetsbare mensen dat de gemeente signaleert welke problemen mensen ervan weerhouden om mee te doen; en waar nodig de weg naar hulp wijst.

Zie verder ook het onderwerp jeugdhulp

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.