Veel kinderen groeien op in (relatieve) armoede. Dat is voor ons niet acceptabel. Kinderen moeten de kans krijgen zich volledig te ontplooien en volop mee te doen aan de maatschappij. De gemeente kan er aan bijdragen dat scholen, organisaties in de kinderopvang en overige instellingen rondom het jonge kind elkaar weten te vinden. Wachtlijsten in de jeugdzorg zijn voor ons onaanvaardbaar. Essentieel is dat de drempel om (jeugd)hulp te zoeken voor ouders zo laag mogelijk wordt. Het CDA vindt het belangrijk dat scholen en jeugdhulpinstellingen zich in gelijke mate verantwoordelijk voelen voor het welbevinden van het kind. De school is vaak een van de eerste plekken waar een kind aanklopt voor hulp. Het is dan ook belangrijk dat scholen de weg weten naar de lokale toegang tot jeugdhulp en deze weg in de praktijk ook kort en efficiënt is.               

Concreet:
- Het CDA wil dat wachtlijsten in de jeugdzorg snel worden weggewerkt.
- Het CDA wil dat jeugdhulp en opvoedingsondersteuning laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk zijn. Het gezin -in welke samenstelling dan ook- hoort de plaats te zijn waar kinderen zich veilig en beschermd voelen.
- Het CDA wil voor kwetsbare mensen dat de gemeente signaleert welke problemen mensen ervan weerhouden om mee te doen; en waar nodig de weg naar hulp wijst.
- Het CDA wil dat het lokale jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds kunnen blijven rekenen op ondersteuning.
- Het CDA wil dat naschoolse activiteiten van de Brede School met partners blijvend worden georganiseerd.
- Het CDA wil dat de gemeente actief met partners invulling gaat geven aan de Talentacademie. Dit om ook kwetsbare kinderen de kans te geven hun talenten te ontwikkelen.

Zie verder ook de onderwerpen familie en gezin, jeugdsport- en jeugdcultuurfonds, talentacademie, vechtscheiding, culturele diversiteit

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.