De zorg in Nederland zou ondenkbaar zijn zonder de inzet, liefde en aandacht van de (mantel)zorgers. We hebben de plicht om hun zorg te ondersteunen en te vergemakkelijken. Mantelzorgers zijn de zachte kracht in de zorg voor ouderen, gehandicapten en chronisch zieken. Mantelzorgers vinden het normaal om te zorgen voor een hulpbehoevend(e) familielid of kennis. Wij vinden dat de gemeente niet kan korten op zorg als er redelijkerwijs geen mantelzorg is om dat op te vangen. Ook de wijkverpleegkundige moet bij het oordeel over de vraag hoeveel zorg iemand nodig heeft, goed kijken naar de draagkracht van de mantelzorger en dit afstemmen met de gemeente. Daarnaast moet de dagopvang en de respijtzorg in de gemeente op orde zijn zodat mantelzorgers van tijd tot tijd even op adem kunnen komen. De gemeente staat naast de mantelzorgers en faciliteert ze, bijvoorbeeld door individuele coaching en training. Ook als het gaat om huisvesting. Specifieke aandacht is er voor de jonge mantelzorger. Het bieden van laagdrempelige trefpunten en goede voorlichting zijn daarbij basisvoorwaarde. Geef de mantelzorger of ouderenadviseur een vaste positie bij het keukentafelgesprek. Betrek mantelzorgers, als ervaringsdeskundigen, bij het opstellen en de uitvoering van het beleid. Maak het plaatsen van tijdelijke mantelzorgunits mogelijk naast de woning van degene die zorg nodig heeft. Organiseer professionele ondersteuning van mantelzorgers voor informatie, advies of praktische ondersteuning. Geef blijken van waardering aan mantelzorgers door bijvoorbeeld een mantelzorgprijs, het verstrekken van een mantelzorgcompliment of een gezellige avond uit. 

Concreet:
- Het CDA wil dat de gemeente vrijwilligerswerk beter waardeert en het organiseren van activiteiten makkelijker maakt.

Zie ook de toelichting onder het onderwerp vrijwilligers

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.