Vrijwilligers vormen een onmisbare schakel in de leefbaarheid van onze stad. De gemeente kan veel doen om dit vrijwilligerswerk leuker en vooral ook makkelijker te maken. Dit door bijvoorbeeld de regels voor onkostenvergoedingen te versoepelen, de administratieve lasten te verminderen en trage procedures te voorkomen.

Vrijwilligers, mensen die zich met hart en ziel inzetten voor een ander, vormen een onmisbare schakel in de binding en leefbaarheid van onze wijken en buurten. We zien steeds vaker dat vrijwilligers(organisaties) publieke taken overnemen en nieuwe vormen bedenken van dienstverlening voor hun gemeenschap. Deze positieve ontwikkeling verdient ondersteuning door onnodige regels te schrappen. De gemeente kan veel doen om vrijwilligerswerk makkelijker en leuker te maken. Wij willen kritisch kijken naar de vergunningverlening: is het vereisen van bepaalde vergunningen wel echt nodig? Wij streven naar een goede verhouding tussen de noodzakelijke veiligheidseisen en het verminderen van de hoge regeldruk voor organisatoren. Daarbij bepleiten wij in het bijzonder het soepel omgaan met evenementenvergunningen daar waar vrijwilligers- en verenigingsactiviteiten in het verlengde liggen van alledaagse (vergunningsvrije) activiteiten, zoals bijvoorbeeld bij een concert of  tentoonstelling in een kerk.

Veel vrijwilligers zijn actief in verenigingsverband. Het CDA wil voor deze verenigingen dat regels en vergunningen worden verminderd. Waar mogelijk kan bij initiatieven worden volstaan met algemene regels of met een melding. Als er toch een vergunning vereist is, dan wordt bezien of deze doorlopend kan zijn, zodat die niet periodiek verlengd hoeft te worden

Concreet:
- Het CDA wil dat de gemeente vrijwilligerswerk beter waardeert en het organiseren van activiteiten makkelijker maakt.
- Het CDA wil dat de gemeente samen met verenigingen kijkt naar de mogelijkheid om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een zinvolle besteding te geven wat ook de verenigingen ten goede komt
- Het CDA wil dat de gemeente open staat voor initiatieven (door inwoners, verenigingen, kerken, moskeeën en ondernemers) uit de stad en zorgt voor ondersteuning, verbinding en samenhang bij het verwezenlijken daarvan.
- Het CDA wil dat de gemeente in alle wijken aan de slag gaat met de aanpak ‘De Buurt Bestuurt’, om daarmee de zeggenschap over de eigen buurt te vergroten.
- Het CDA wil regels en vergunningen worden verminderd! Waar mogelijk kan bij initiatieven worden volstaan met algemene regels of met een melding. Als er toch een vergunning vereist is, dan wordt bezien of deze doorlopend kan zijn, zodat die niet periodiek verlengd hoeft te worden.
- Het CDA wil dat verenigingsgebouwen voor sport en cultuur vrijgesteld worden van de OZB.

Zie verder ook de onderwerpen verenigingen, mantelzorg, welzijn, cultuur, armoedebestrijding, Bonvie ,geloofsgemeenschappen Initiatievenloket, en sport. Binnen deze onderwerpen zijn een ongekend aantal vrijwilligers actief.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.