Culemborg is een aantrekkelijk gebied voor recreatie en toerisme. Voor winkeliers en horecabedrijven worden de overlevingskansen groter als meer toeristen en recreanten de gemeente bezoeken. De gemeente stimuleert de komst van hoogwaardige bed-en-breakfast voorzieningen, ontwikkeling en promotie van (nieuwe) wandel- en fietsroutes en werkt hiervoor samen met omliggende gemeenten en overkoepelende organisaties. Nevenactiviteiten bij een ondernemer moeten worden toegestaan binnen een ruime begrenzing van het bestemmingsplan. 

Zie verder ook het onderwerp Groen & Natuur

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.