Zie ook het onderwerp 'Groen' 

Het CDA heeft zich de afgelopen periode actief ingezet om de natuur-, landschappelijke, cultuurhistorische, archeologische en recreatieve waarden van de Redichemse waard te beschermen en te versterken. Ook in de komende periode willen wij dit blijven doen. Schoon water en een schone lucht, gaat immers iedereen aan. Wat van waarde is willen wij behouden. In het verleden is er volgens ons te weinig gedaan om de situatie beheersbaar te maken. 

Nu er keer op keer uitstel wordt gevraagd en het geven van duidelijkheid nu ook over de verkiezingen lijkt te worden getild, is het genoeg. Het is voor de politiek nu tijd om kleur te bekennen. Kiezen we voor een schone toekomst voor onze Redichemse Waard of het risicovol storten van vervuild slib? Voor het CDA Culemborg is er geen twijfel. We gaan uit van ons erfpachtrecht voor de komende 40 jaar en geven duidelijkheid aan iedereen: het risico is te groot en daarom kiest het CDA voor geen slibstort in de Redichemse Waard. De gemeente moet streng handhaven op ongewenste ontwikkelingen en samen met het collectief en andere vrijwilligers inzetten op een kwaliteitsimpuls voor natuur, landschap, cultuurhistorie en recreatie. 

Lees onderstaande nieuwsberichten uit de achterliggende raadsperiode:

In 2018 benadrukten wij ons standpunt tegen het storten van vervuild slib. Lees hier het bericht.

In 2017 boden wij ruimte voor gesprek en vroegen om duidelijkheid. Lees hier het bericht.

In 2016 stelde wij al vragen in de gemeenteraad. Lees hier het bericht.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.