Het CDA wil dat de kracht van de samenleving zelf meer tot zijn recht komt. Een sterke samenleving kan zonder overbodige regels, maar laat volop ruimte aan burgers om eigen keuzes te maken en met elkaar problemen op te lossen. Dat betekent minder regels van bovenaf en meer zeggenschap voor inwoners zelf. Bij het verminderen van regels is van belang dat het lokaal bestuur vertrouwen aan inwoners durft te geven, bereid is tot ‘loslaten’ en aansluiting zoekt bij maatschappelijke initiatieven.

Concreet:
- Het CDA wil dat regels en vergunningen worden verminderd! Waar mogelijk kan bij initiatieven worden volstaan met algemene regels of met een melding. Als er toch een vergunning vereist is, dan wordt bezien of deze doorlopend kan zijn, zodat die niet periodiek verlengd hoeft te worden.

Zie ook het onderwerp vergunningen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.