Het sportaccommodatiebeleid is de basis van het gemeentelijk sportbeleid. Het is belangrijk om goede randvoorwaarden te creëren binnen de gemeente om sporten en bewegen zo optimaal mogelijk te maken. Wij willen daarbij rekening houden met de verschuiving van verenigingssporten naar individuele sporten in de openbare ruimte, zoals wandelen, fietsen en hardlopen. Het CDA vindt het belangrijk dat inwoners bekend zijn met de veelzijdigheid van sportmogelijkheden, weten hoe gezond het is, en waardering hebben voor de bijdrage die sport levert aan samenwerking, het welzijn van mensen en de leefbaarheid in de dorpen. Wij vinden het belangrijk dat sportfaciliteiten ook letterlijk goed toegankelijk moeten zijn voor mensen met een beperking. Wij willen vrijwilligers ondersteunen door bij nieuwbouw of een verbouwing te zoeken naar combinatiemogelijkheden van sportclubs (sportnetwerken) en zoeken naar combinaties tussen sport, cultuur, onderwijs en duurzaamheid.

Wij zien sport breder dan alleen bewegen. Naast sport en bewegen is gezonde voeding een belangrijke pijler in de preventieve gezondheidszorg. Gezonde voeding draagt bij aan het voorkomen van obesitas. De gemeente kan hier een bijdrage aan leveren door het promoten van gezonde (sport)kantines.

Het is een lokale verantwoordelijkheid om de openbare ruimte ‘beweegvriendelijk’ in te richten. Hiermee draagt de gemeente bij aan het verlagen van de drempel om voldoende te bewegen en zo lang als mogelijk fit en vitaal te blijven. Fietssnelwegen nodigen uit om langere afstanden af te leggen en recreatief eerder op de fiets te stappen. Wij zien kansen voor meer openbare sportlocaties, zoals buitenfitness en bewegingstuinen. Dit geeft inwoners de kans om gratis én buiten te sporten.

Concreet:
- Het CDA wil dat de goede sportieve en culturele faciliteiten die Culemborg heeft op peil blijven.
- Het CDA wil dat sport- en cultuur faciliteiten voor iedereen toegankelijk zijn.
- Het CDA wil dat geld wordt vrijgemaakt voor de noodzakelijke vervanging van de velden voor hockey en voetbalverenigingen.
- Het CDA wil dat samen met sportverenigingen en inwoners wordt onderzocht of de openbare ruimten rondom sportpark Terweijde en het sportpark van Focus’07 kunnen worden ingericht als “beweegparken”.

 Zie ook de onderwerpen sporten & bewegen en vrijwilligers

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.