Veiligheid is een basisbehoefte in een sterke samenleving, waarin mensen zich thuis en geborgen voelen en waar bezittingen veilig zijn. Een veilige gemeente vraagt om stevige maatregelen, maar ook om een actieve houding en betrokkenheid van inwoners bij een veilige en leefbare woonomgeving. Het melden van onveilige situaties en de buurt WhatsApp groepen zijn daarin enorm belangrijk en moet ook breed worden gecommuniceerd vanuit de gemeente in samenwerking met politie.  Vanwege het lokale belang blijft de rol van de burgemeester bij het bepalen van de speerpunten van de politie op het gebied van openbare orde en veiligheid onverminderd belangrijk. Veiligheid is een fundamenteel recht van ieder mens. Mensen zelf vormen de basis voor veiligheid en leefbaarheid. Een actieve houding en betrokkenheid van inwoners bij een veilige en leefbare woonomgeving is daarom belangrijk. Dit gaat niet zonder sociale samenhang en het elkaar kunnen aanspreken op (kleine) misstanden. Inwoners, politie en gemeente gaan meer met elkaar in gesprek over de veiligheid in de buurten. Belangrijk is dat de gemeente actief informeert en de inwoners mee laat denken en werken aan het oplossen van veiligheidsvraagstukken in de buurt. De gemeente attendeert bewoners op buurtwachten, buurtpreventieteams of de inzet van sociale media (buurtapps) om het veiligheidsgevoel te vergroten. De gemeente is het eerste aanspreekpunt voor bewoners die vragen hebben over het opzetten van een buurtpreventieteam. Wij vinden de rol van de wijkagent erg belangrijk. Wijkagenten moeten als ogen en oren van de buurt ook daadwerkelijk aanwezig zijn in de buurt. De wijkagent is een eerste aanspreekpunt voor melding van kleine criminaliteit, overlast en vandalisme.   

Zie verder ook de toelichting onder het onderwerp De buurt bestuurt

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.