Gezondheid is belangrijk en een groot goed. Het CDA wil dat ouderen zelfstandiger ouder kunnen worden. Om ouderen bekend te maken met sport en beweegmogelijkheden in onze stad willen wij alle inwoners van 60 jaar en ouder uitnodigen deel te nemen aan een jaarlijkse vitaliteitstest. Dit in samenwerking met welzijnsorganisaties, buurtsportcoaches, lokale zorgaanbieders en beweegaanbieders. Doel van de vitaliteitstest is dat inwoners inzicht krijgen in hoe vitaal ze zijn en om ze te laten kennismaken met lokale beweegaanbieders. Gemeente Neder Betuwe en Rotterdam hebben hier reeds positieve ervaringen mee opgedaan.

Concreet:
- Het CDA wil dat de gemeente in samenwerking met partners jaarlijks een vitaliteitstest voor 60+ers gaat uitvoeren.

Zie verder ook de onderwerpen ouderen en sport.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.