In een duurzame stad hebben wij oog voor de toekomst en elkaar. De energieopgave is een belangrijke opgaven waar we voor staan. Om gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren wil het CDA inzetten op integrale benadering van vraagstukken met een maximaal draagvlak onder inwoners. Het CDA is voor plaatsing windmolens maar ziet wel graag oplossingen met draagvlak en de meest eerlijke verdeling van lusten en lasten. In het zoeken naar de beste plekken voor windmolens kijkt het CDA ook naar samenwerking met buurtgemeenten. Waar is veel wind, veel ruimte en veel draagvlak? Ook blijft het CDA kiezen voor een integrale benadering en alternatieven voor wind. Naast wind liggen er ook kansen voor opwekking door zon en warmte.  We voorkomen daarmee dat ons mooie Culemborg meteen een plantage voor windmolens wordt, maar werken wel aan een oplossing om de wereld daadwerkelijk beter achter te laten aan onze kinderen.

Zie verder ook de onderwerpen energie neutrale gemeente en draagvlak

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.