02 april 2024

CDA koerst op een leefbare binnenstad

Onze binnenstad is niet alleen een centrum waar je kunt terrassen of winkelen: in onze binnenstad wonen ook veel binnenstadsbewoners.

Het College van GroenLinks, Stadspartij Nijmegen en D66 heeft een visie neergelegd: de Koers voor de Binnenstad. Het CDA zorgt in de plannen voor onze stad Nijmegen voor een balans tussen leefbaarheid en andere belangen. Maar in deze plannen werd nauwelijks rekening gehouden met de leefbaarheid voor inwoners als er steeds meer horeca in de stad groeit.

Beperkte groei van horeca

Namens CDA diende ik daarom een motie in: Maak van onze ‘place to be’ geen ‘place to flee’! Want stel je voor: je woont in een rustig deel van de binnenstad en ineens komt er een mooie ontwikkeling voor een fitnesshal. Het is een succes en na 1 jaar breiden ze uit met ondersteunende horeca: een koffiebarretje. Het trekt veel gasten, dus komt er na 2 jaar ook een terras. Dat succes heeft weer een aanzuigende werking en er komen meer aanvragen voor horeca-uitbreidingen.

Om niet alleen studenten en starters, maar ook gezinnen en senioren, in de Binnenstad te houden, moet er een balans voor de leefbaarheid komen: samen met inwoners kijken naar de impact van terrassen op de leefbaarheid. Door ons plan gaat de gemeente hier nu beter en kritischer naar kijken!

Verdwijnen van parkeerplekken

Uiteindelijk heeft het CDA met de Koers voor de Binnenstad ingestemd. Er zijn veel moties mede door ons ingediend om ook de bereikbaarheid op orde te brengen. Er verdwijnen namelijk veel parkeerplekken – tot wel 1128 uit de binnenstad –, zonder dat er direct een alternatief (nieuwe parkeergarages, transferia of deelmobiliteit) voor terugkomt.

Het CDA was er géén voorstander van dat deze parkeerplekken zouden verdwijnen, omdat dit voor winkeliers met winkels voor grotere inkopen belangrijk is dat klanten hun aankopen ook thuis kunnen krijgen. Door de moties en amendementen die het CDA mede heeft ingediend komt er meer perspectief en duidelijkheid. Eérst moeten de transferia en OV-verbindingen op orde zijn èn moet de bereikbaarheid op orde zijn voordat de parkeerplekken gaan verdwijnen.

Omdat er door onze plannen met deze visie nu meer aandacht komt voor de belangen van bewoners van de binnenstad èn dat ondernemers meer perspectief en zekerheid voor hun klanten kunnen krijgen, heeft het CDA ingestemd met de Koers voor de Binnenstad. Wij blijven wel kritisch kijken of deze plannen ook goed worden uitgevoerd en blijven heel graag in gesprek met ondernemers en bewoners van de binnenstad!

Delano van Luik, raadslid CDA
[email protected]

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.