Standpunten CDA Nijmegen

Samen in Nijmegen
Het CDA wil de komende jaren blijven werken aan een sterk Nijmegen. Sterke wijken, buurten en dorpen zijn hierbij onmisbaar. Onze inwoners moeten zich veilig en thuis voelen in Nijmegen, omdat ze weten dat iemand is die naar hen omkijkt. Niemand staat er alleen voor. Inwoners hebben directe invloed op hun eigen leefomgeving, met meer ruimte voor eigen keuzes. Dat betekent minder regels van bovenaf. De gemeente geeft mensen dus de ruimte om initiatieven te ontplooien in hun wijk. Met hulp van de gemeente als dit nodig is. 

Economie en ondernemers
Na een aantal zware jaren presteert onze economie weer beter. Het CDA wil iedere Nijmegenaar laten profiteren van deze groei. Het CDA komt op voor ondernemers en stimuleert het ondernemersklimaat in onze gemeente. Door ondernemers komt onze gemeente tot bloei.

Zorg en welzijn
Gezond zijn is een groot goed. Het CDA streeft naar een stad waarin mensen zoveel mogelijk mee kunnen doen, ongeacht leeftijd of eventuele beperkingen. Wij zetten ons in voor een stad die een grote sociale verbondenheid kent. Als er iets misgaat in een mensenleven, is er in Nijmegen een vangnet. Mensen die het echt nodig hebben, worden ondersteund op een manier die bij hen past. Verschillende (vrijwilligers)organisaties zetten zich in om het vangnet te bieden en te verstevigen. Veel van deze organisaties - die als een vliegwiel werken binnen het sociaal domein – ontvangen subsidies. Hierop mag van het CDA niet bezuinigd worden.

Veilig Nijmegen
Het CDA staat voor veiligheid in uw wijk. Iedere Nijmegenaar moet zich daar waar hij woont en werkt veilig voelen.

Eerlijk wonen in Nijmegen
De doorstroming op de Nijmeegse woningmarkt is nagenoeg tot stilstand gekomen. Dit geldt zowel voor koop- als voor huurwoningen. Daarom bouwt het CDA voldoende en betaalbare woningen. Er is echter meer nodig om het wonen in Nijmegen aantrekkelijk te blijven houden. Dit betekent dat er ook geïnvesteerd moet worden in de kwaliteit van de CDA Nijmegen woningen en de woonomgeving.

Bereikbaar Nijmegen
Een sterke samenleving, waarin we omzien naar elkaar, kan niet bestaan zonder de fysieke mogelijkheid met elkaar in contact te komen. Bereikbaarheid is daarom niet alleen een ruimtelijk, maar ook een sociaal vraagstuk. De bereikbaarheid van onze stad blijft van groot belang: met de fiets, met de auto, te voet en met het openbaar vervoer. Het verkeer moet ook veilig zijn voor jong en oud. Het CDA zet zich daarom in voor een parkeerbeleid dat past bij uw wijk, een goede doorstroom van verkeer en kwalitatief goede wegen.

Duurzaam Nijmegen
Het CDA staat voor een Nijmegen dat we door willen geven aan toekomstige generaties. Duurzaamheid is daarom van het grootste belang. Het is dus de hoogste tijd om Nijmegen CDA Nijmegen groen te laten kleuren.

Zelf aan zet in uw eigen wijk
U bent zelf aan zet om invulling te geven aan uw wijk! U, als inwoner, weet immers het beste wat er in uw wijk nodig is om uw wijk een plezierige leefomgeving te laten zijn, waarin u en uw buren zich thuis voelen. Iedere wijk in Nijmegen is uniek. Daarom moet elke wijk een eigen wijkagenda krijgen. Deze agenda is niet alleen vóór de inwoners, maar vooral dóór de inwoners gemaakt. 

  • Lees meer

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.