Wat heeft het CDA gestemd?

In de gemeenteraad worden besluiten genomen. Dit gebeurt op basis van raadsvoorstellen. Raadsvoorstellen bestaan uit voorstellen van het College van B&W aan de Raad en uit voorstellen die door raadsleden zelf zijn geschreven.

Op deze voorstellen kunnen moties en amendementen door raadsleden worden ingediend om het stuk aan te passen, of om ergens toe op te roepen. Ook het CDA is als partij actief geweest met deze instrumenten om zo te zorgen voor een goed bestuur van onze stad Nijmegen. Uit deze moties blijkt waar het CDA voor staat, en waar wij ons voor inzetten.

Vervolgens wordt er eerst op de moties en daarna op de amendementen gestemd. Als laatste wordt er dan op het voorstel als geheel gestemd. Als meer dan de helft van alle raadsleden voor stemt, dan is het voorstel aangenomen. Dit noemt men een raadsbesluit.


Klik hier voor het stemgedrag van fractievoorzitter Marjolijn Mijling.

Klik hier voor het stemgedrag van raadslid Delano van Luik.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.