13 maart 2023

CDA Nijmegen: ‘Er komt geen ontoegankelijke brug’

Woensdag 15 maart, niet alleen de dag waarop u stemt voor de Provinciale Staten en de Waterschappen. Maar ook de dag waarop er in de gemeenteraad wordt gedebatteerd over de toegankelijke brug bij de Waalhaven. Het CDA is, samen met GroenLinks, in 2021 het debat gestart over deze brug.

In 2021 presenteerde het college van Burgemeester en Wethouders haar plannen voor een recreatieve brug over de Waalhaven. Een modern ontworpen brug die de Waalhaven en de oude stad met elkaar in verbinding dient te brengen.
Wij waren vanaf het moment dat de plannen werden gepresenteerd al geen voorstander van een recreatieve brug van 2,6 tot 3,7 miljoen Euro. Maar toen ook nog bleek dat deze brug geen mogelijkheden bood voor mensen met een lichamelijke beperking, zoals bijvoorbeeld rolstoelgebruikers, was het voor het CDA glashelder.

Als partij voor iedereen betreuren we het enorm dat de discussie rondom de brug een discussie werd over het wel of niet toegankelijk bouwen. Uiteraard, het is goed dat deze discussie heeft plaatsgevonden, aangezien het ons allen een stap in de goede richting zet. Maar het is schrijnend dat er in onze stad politieke geluiden zijn die vinden dat het prima is om een nieuwe brug te bouwen, waar Nijmegenaren met een lichamelijke beperking geen gebruik van kunnen maken. 
Een prestigieuze, ontoegankelijke brug, zou een constante herinnering zijn van het uitsluiten van een groep Nijmegenaren.

‘’Een prestigieuze, ontoegankelijke brug, 
zou een constante herinnering zijn van 
het uitsluiten van een groep Nijmegenaren.’’

Dan bouwen we dus een toegankelijke brug? ‘’Nee’’. 
Wij vinden dat de brug een niet noodzakelijke kostenpost betreft van vele miljoenen.  Gemeenschapsgeld dat beter kan worden ingezet in onze stad: Voor het toegankelijk maken van andere locaties in de stad, voor de allerarmsten, nieuwe voorzieningen in oude en nieuwe stadsdelen, het behoud van wijkcentra, de woningbouwopgave en de verduurzaming van onze stad. Of juist als buffer voor tijden waarin er financieel moeilijke keuzes moeten worden gemaakt. Om die reden zullen wij als CDA een blijvend tegengeluid laten horen, een geluid tegen een, ontoegankelijke prestige object.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.