20 oktober 2021

CDA geen voorstander van bewoning op industriegebied Winkelsteeg

Het College stelt voor om bebouwing toe te staan in de Winkelsteeg. Dat staat in de Ontwikkelvisie Winkelsteeg 2035. Hierbij is het de bedoeling om nieuwbouw in de vorm van hoogbouw te realiseren in het gebied waar veel zware industrie plaatsvindt. Het CDA lijkt dit geen verstandig plan. Wij vrezen dat woningbouw in een industriegebied ten koste gaat van werkgelegenheid.

Geluidsnormen

Woningen horen beschermd te zijn tegen gevaarlijke stoffen, geluidsoverlast en overlast van vrachtwagens. Daar hebben wij in Nederland strenge wetten en regels voor. En terecht: niemand wil in dampen fijnstof onder het gedreun van een fabriek wonen met gebrom van vrachtwagens langs de deur. Daarom zien we ook zo weinig woonwijken in industriegebieden in Nederland.

Deze bescherming heeft naast gevolgen voor het woongenot nog meer gevolgen. Immers, deze bescherming zorgt er ook voor dat bedrijven die er zitten zullen vertrekken. De angst bestaat immers dat nieuwe bewoners gaan klagen over geluidsoverlast. Of dat bedrijven die er zitten niet verder kunnen uitbreiden, omdat ze anders overlast zullen veroorzaken voor bedrijven.

Het College oordeelt dat dit geen probleem is. Industrie zou immers niet meer van deze tijd zijn, maar zou naar de randen van Oost-Europa vertrekken. Het CDA is het daar niet mee eens: industrie is een belangrijke vorm van werkgelegenheid voor niet alleen theoretisch, maar ook praktisch geschoolde Nederlanders.

Werkgelegenheid

Industrie is niet alleen een symbool voor rijkdom. Industrie is ook werkgelegenheid voor praktisch geschoolde Nederlanders. Steeds als er een fabriek sluit, vrezen immers honderden medewerkers voor hun werk en inkomen. Er zijn in Nijmegen al bijna geen grote werkgevers meer voor praktisch geschoold werk: de Honigfabriek is al jaren een creatieve 'hotspot', de Vasim is een cultuurspinnerij geworden en ook slachthuis Hilckmann heeft de stad verlaten.

Mensen die hier gewerkt hebben zijn vaak gedwongen op grote reisafstand van Nijmegen te gaan werken. Zo sprak ik een tijd terug een oudwerknemer van Hilckmann. Deze was na zijn werk bij het slachthuis te hebben verloren en na lang zoeken aan de slag gegaan bij een nieuwe baan. In Barneveld. Waar hij vanuit Nijmegen elke dag veel vroeger van huis weg moest om rond vijf uur 's ochtends aan het werk te gaan voor een lager loon aan de slag te gaan. Het is een illusie om te denken dat er passend werk is voor industrieel werk dat verdwijnt.

Het gaat hier om veel werkgelegenheid. Ongeveer duizend banen, waarvan meer dan de helft praktisch geschoold werk. We kunnen deze werknemers hier niet veroordelen hun werk maar elders op te zoeken. Daar zijn het te kostbare banen voor. Met deze plannen pesten we de fabrieksmedewerker weg om woningen voor de hoogopgeleide Nijmegenaar te realiseren. Want voor fabrieken en fabrieksarbeiders, daar is met deze coalitie geen plek in deze stad.

Woongelegenheid

De stad kampt tegelijkertijd met een grote woningnood. De Winkelsteeg voorziet hier goed in: er ligt ten zuiden een mooi plan om meer woningen te realiseren. Daar heeft het CDA niets op tegen. Dat betekent echter niet dat er niet meer geïntensiveerd zou kunnen worden om te zorgen dat er ook in het noorden nog ruimte blijft bestaan. Ambtelijke navraag wijst uit dat deze ruimte er is: daar moeten we gebruik van maken om te zorgen dat wonen de uitbreiding van bedrijven niet schaadt, maar ook dat de industrie ook het woongenot niet schaadt.

Het CDA kiest dus voor een gezonde balans tussen wonen en werken. Wij kiezen voor woningen ten zuiden van de Nieuwe Dukenburgseweg. Het noordelijk deel is bij het CDA gemerkt voor industrie en industrie alleen. Dat betekent echter niet dat het CDA de woningen helemaal weg wil hebben: in het zuidelijk deel van de Winkelsteeg bestaat nog ruimte om de woningen te plaatsen die niet passen in het noordelijk deel van de Winkelsteeg. Zo behouden we werkgelegenheid en woongelegenheid.

Delano van Luik
- Fractievolger CDA Nijmegen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.